Monday, November 19, 2012

Design Supermarket

Belku naleznete v hlavní prezentaci designerů, v sekci Luxus. Těším se na viděnou!

I'm looking forward to see you there!